NYT FRA KLINIKKEN

Personale

VELKOMMEN
September 2019
bød vi velkommen til Pia Clemmensen, der er uddannelseslæge og blot mangler sidste år af sin uddannelse, førend hun er færdiguddannet speciallæge i almen medicin.


Lægesekretær Gitte Holmgaard, der startede i klinikken før sommerferien, er blevet fastansat lægesekretær. 

Tag godt imod.

Mammografiscreening
Alle kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes mammografiscreening hvert 2. år.
Indkaldelse sker automatisk.
Svar på undersøgelsen vil tilgå den enkelte kvinde og vil desuden blive sendt elektronisk til egen læge.