HJEMMESIDE

Kommunikation via hjemmesiden
På forsiden her på hjemmesiden, ved at trykke på "Login her", kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen.
Det er også her, du kan læse beskeder fra lægen.
Vi opfordrer til, at fast medicin bestilles elektronisk, enten via hjemmesiden her eller app´en "Medicinkortet", der kan hentes til mobilen. Dette letter presset på telefonerne og er nemmere for jer patienter.
Vær opmærksom på, at klinikken har en svarfrist på op til 3 dage på korrespondancer samt medicinbestillinger over hjemmesiden.

Prøvesvar
Ring i lægetlf. tiden mellem kl. 08.00 og 09.00 mhp. svar (blodprøver, røntgen, podninger og lignende).
Efter kl. 9, besvares telefonen af sekretærer, der ikke kan give svar og forklaringer, såfremt der er noget at bemærke i undersøgelsen.