INFO FRA KLINIKKEN

Personale
Pr. 01. januar 2020 er læge Christine Lodberg Hansen fastansat i klinikken således, at der både er Frans og Christine som faste læger.

Mammografiscreening
Alle kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes mammografiscreening hvert 2. år.
Indkaldelse sker automatisk.
Svar på undersøgelsen vil tilgå den enkelte kvinde og vil desuden blive sendt elektronisk til egen læge
.

Utilfredshed
Såfremt der er noget, du som patient er utilfreds med hos os, opfordrer vi til dialog.
Hvis noget går skævt, så kom til os og få snakket det igennem.