INFO FRA KLINIKKEN

Personale
Vi har budt velkommen til Tove, som er sygeplejerske samt
Johan, der er medicinstuderende og hjælper til i sekretærkontoret ved behov.

I juli har vi sagt farvel til en af klinikkens sygeplejersker, Michelle.

Til august starter en ny sygeplejerske, Lisbeth, som kommer fra anden praksis.
Tag godt imod.

Mammografiscreening
Alle kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes mammografiscreening hvert 2. år. Indkaldelse sker automatisk. Svar på undersøgelsen vil tilgå den enkelte kvinde og vil desuden blive sendt elektronisk til egen læge
.

Utilfredshed
Såfremt der er noget, du som patient er utilfreds med hos os, opfordrer vi til dialog. Hvis noget går skævt, så kom til os og få snakket det igennem.