INFO FRA KLINIKKEN

Personale
April 2021 har vi budt velkommen til Gitte, som er nyuddannet lægesekretær.
Marts 2021 startede Rafl, der er uddannelsslæge og skal være i klinikken indtil 31.07.21.
Yderligere har vi Elisabeth, som er medicinstuderende og skal være her 8 gange. 

Tag godt imod.

Afsked har vi taget med lægevikar Maria, som har været hos os siden efterår 2020.
Maria returnerer til klinikken til sommer 2021.
 


Mammografiscreening
Mammografiscreening er et tilbud til alle kvinder i Region Sjælland i alderen mellem 50 og 69 år. 
Alle kvinder kan ikke screenes på samme tid, men der tilbydes en screening hvert andet år.

Patienter tilhørende læge Frans Ourø indkaldes til screening fra 04.01.2021.

Alle kvinder kan ikke screenes på samme tid, men der tilbydes en screening hvert andet år.
Hvis der går mere end 2 år mellem screeningerne, eksempelvis, hvis man er tilflytter fra en anden region eller har skiftet læge, henvend dig da til egen læge og bed om at blive henvist til mammografi på Sjællands Universitetshospital Roskilde med oplysning om, at du ønsker screening. ​​​​

Mange screeninger foregår i én af regionens to mammografibusser. 
Her bliver du i stedet indkaldt til undersøgelse på Sjællands Universitetshospital, hvor der også laves screeninger.

Patienter tilknyttet Frans Ourø indkaldes 2. kvartal 2020.
Hvis du mangler at blive indkaldt, skal du kontakte mammografiscreeningen, tlf. 47 32 08 20

Svar på undersøgelsen vil tilgå den enkelte kvinde og vil desuden blive sendt elektronisk til egen læge. 

Utilfredshed
Såfremt der er noget, du som patient er utilfreds med hos os, opfordrer vi til dialog.
Går noget skævt, så kom til os og få snakket det igennem.